Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang năm 2023
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

    Ngày 31/10, tại huyện Si Ma Cai đã diễn ra hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo bảo an ninh trật tự giữa 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

anh tin bai

Các đồng chí thường trực UBND của 03 huyện chủ trì hội nghị

 

    Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Lý Xuân Thành, Phó bí thư thường trực huyện ủy Si Ma Cai. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dương, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, đồng chí Đinh Văn Đăng, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó chủ tịch UBND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo TT. Huyện ủy, HĐND - UBND 3 huyện.
    Trong báo cáo sơ kết nêu rõ: Ba huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Xín Mần là những huyện nằm trong diện huyện nghèo của cả nước, trong đó hai huyện Si Ma Cai, Xín Mần có đường biên giới tiếp giáp với Mã Quan - Vân Nam - Trung Quốc. Ba huyện có 16 xã với 122 thôn, giáp ranh. 
     Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho ba huyện, nhiều dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện. Qua đó kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn mới cơ bản đã hoàn thiện, đời sống kinh tế, văn hóa của  nhân dân được nâng cao, tỉ lệ đói nghèo được giảm dần, hệ thống chính trị các cấp được xây dựng và củng cố vững chắc. Bên cạnh việc trú trọng đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo.

anh tin bai

Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

     Đời sống của nhân dân của ba huyện nói chung và khu vực giáp ranh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước và các ban ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm nhưng do xuất phát điểm của nền kinh tế ở mức thấp, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển, sản xuất nông nghiệp. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chúng lợi dụng triệt để các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết trong nội bộ quần chúng nhân dân. Tình hình đơn thư khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh ở người và vật nuôi diễn biến phức tạp.  Đã gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tác động đến đời sống của cán bộ và nhân dân. Những yếu tố trên đã tác động lớn đến công tác xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh trật tự của ba huyện.
    Thực hiện quy chế phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, UBND 03 huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các xã giáp ranh tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong quy chế đã ký kết. Chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương nói chung và địa bàn giáp ranh nói riêng, từng bước nâng cao dân trí ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đời sống Nhân dân dần được cải thiện phục vụ sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và kiện toàn, đời sống của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Các cụm giáp ranh thường xuyên duy trì giao ban theo định kỳ, kịp thời trao đổi thông tin tình hình của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, giao lưu văn hóa, thể thao, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già không có nơi nương tựa; cùng nhau trao đổi tìm giải pháp chung có hiệu quả để giải quyết các vướng mắc tồn tại giữa các xã đạt kết quả. 

anh tin bai

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

    Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về mọi mặt, đã góp phần phục vụ đắc lực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 
    Trong thời gian tới các huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự trong thời gian tới. Trọng tâm là đẩy mạnh việc trao đổi, hợp tác về các lĩnh vực phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo lợi thế của từng địa phương, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời duy trì các hoạt động giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương, góp phần đưa công tác phối hợp đi vào thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và cá địa bàn giáp ranh; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, bảo đảm phát huy được hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình địa bàn, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc. Chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại các địa bàn giáp ranh; kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; đồng thời rà soát, đánh giá, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự đã phát huy được hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn.
    Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự, cùng nhau thảo luận, bàn bạc, thống nhất nội dung chương trình, bàn giải pháp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 huyện. Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo, đảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo bảo an ninh trật tự giữa 3 huyện giáp ranh.

anh tin bai

Chụp ảnh lưu niệm cùng với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lý Xuân Thành nhấn mạnh: Trong thời gian tới 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Xín Mần phải quyết tâm tháo gỡ khăn, vượt qua thách thức, bằng cơ chế, chính sách, bằng lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phối hợp thống nhất trong thực hiện Quy chế phối hợp, về công tác phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo bảo an ninh trật tự giữa 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
    Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện Si Ma Cai đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai cho 3 tập thể và 6 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp, xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo bảo an ninh trật tự giữa 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang năm 2023.

 
Vũ Chiến - Thanh Nhàn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1