Đại hội công đoàn cơ sở thành viên KBNN Si Ma Cai nhiệm kỳ 2023-2028.

    Ngày 13/4, Công đoàn cơ sở thành viên kho bạc nhà nước Si Ma Cai đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội

 

    Trong báo cáo trình tại đại hội nêu rõ; trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Kho bạc nhà nước Si Ma Cai luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn cơ sở Kho bạc nhà nước Lào Cai. Hoạt động công đoàn đã có khởi sắc, luôn đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Ban chấp hành Công đoàn luôn đại diện chăm lo, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, người lao động. Luôn chủ động sáng tạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động từng bước đáp ứng sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Có thể thấy nhiệm kỳ qua đoàn viên công đoàn KBNN Si Ma Cai đã khắc phục những khó khăn và phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn khóa X , đã đề ra.

anh tin bai

    Trong nhiệm kỳ tới, công đoàn cơ sở thành viên KBNN Si Ma Cai tiếp tực đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nội dung, phương pháp hoạt động, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp vào hoạt động công đoàn tại cơ sở, đại diện bảo vệ quyên và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Phấn đấu hằng năm 100% các đoàn viên Công đoàn hành thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giới thiệu cho đảng 01  đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua do các cấp phát động. Nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu thi đua '' Giỏi việc nước đảng việc nhà" đạt 90% trở lên. Phấn đấu 100% đoàn viên vào người lao động được quyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, vận động 100% đoàn viên tích cự tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo. 
    Tại đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa XI gồm ba đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

 
Thanh Nhàn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1