Si Ma Cai khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị

    Ngày 23/8, Trung tâm Chính trị huyện Si Ma Cai tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023. Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo lớp học. 

 

    Tham gia lớp học có 65 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các các cơ quan, đơn vị, trường học, trên địa bàn huyện. 

anh tin bai

Quang cảnh buổi lễ

    Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được tìm hiểu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ...; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 - cho đến nay, …

anh tin bai

    Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước./.

 
Vân Anh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1