Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

     Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh, những năm qua Công an huyện Si Ma Cai đã phối hợp với công an các huyện bạn trong cụm giáp ranh, cùng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

anh tin bai

Tuyên truyền đảm bảo an ninh tại địa bàn

 

    Với đặc điểm chung đều là các xã miền núi và có chung tuyến Quốc lộ 4D, chạy qua thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Ba huyện Si Ma Cai, Bắc Hà và Xín Mần là những huyện nằm trong diện huyện nghèo của cả nước, trong đó hai huyện Si Ma Cai, Xín Mần có đường biên giới tiếp giáp với Mã Quan, Vân Nam, Trung Quốc. Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, có 9,212km đường biên tiếp giáp với huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam Trung quốc, và có 1 lối mở Hóa Chư Phùng, Nàn Sán, có 9 xã và 1 thị trấn, với trên 37.000 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời. 

anh tin bai

Tuyên truyền đảm bảo an ninh tại địa bàn

    Trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đối với các huyện miền núi nói chung địa bàn khu vực giáp ranh 03 huyện nói riêng. Nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế đã được triển khai thực hiện và các chính sách ưu tiên khác của Đảng và Nhà nước, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm và từng bước phát triển. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỉ lệ đói nghèo giảm đáng kể. Hệ thống chính trị được củng cố, tình hình ANTT được ổn định, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương 03 huyện.
    Tuy nhiên cả ba huyện đều nằm trong diện các huyện nghèo nhất cả nước, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt không thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, ba huyện là những địa bàn được xác định là trọng điểm về Quốc phòng - an ninh. Tình hình đơn thư khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh ở người và vật nuôi diễn biến phức tạp. 
    Thực hiện quy chế phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm ANTT, UBND 03 huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các xã giáp ranh tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong quy chế đã ký kết. Chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ở địa bàn giáp ranh, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương nói chung và địa bàn giáp ranh nói riêng, từng bước nâng cao dân trí ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

anh tin bai

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa 03 huyện giáp ranh

    Trong quá trình hoạt động, cụm an toàn về an ninh trật tự luôn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo và giao ban để kiểm điểm, rút kinh nghiệm; lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, nòng cốt, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh. Năm 2023 lực lượng chức năng của 3 huyện đã tham mưu chính quyền các cấp điều tra xử lý 30 vụ việc, khởi tố 41 bị can liên quan đến trật tự xã hội trên địa bàn các huyện, phát hiện, khởi tố 13 vụ 15 bị can liên quan đến phạm pháp hình sự, ma túy. Triệt phá, xử lý 11 vụ 13 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, 01 vụ 07 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.
    Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố và kiện toàn, đời sống của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Các cụm giáp ranh thường xuyên duy trì giao ban theo định kỳ, kịp thời trao đổi thông tin tình hình của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, giao lưu văn hóa, thể thao, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già không có nơi nương tựa; cùng nhau trao đổi tìm giải pháp chung có hiệu quả để giải quyết các vướng mắc tồn tại giữa các xã đạt kết quả. 
    Trong năm qua, lực lượng Công an các huyện, xã đã thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến các xã trong khu vực giáp ranh, không để xảy ra các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó Công an ba huyện, các xã thường xuyên trao đổi, thông tin cho nhau về tình hình tội phạm và tình hình liên quan đến tôn giáo của các bên cho nhau, nhằm có biện pháp đề phòng, ngăn chặn kịp thời. 
    Xác định công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về mọi mặt, trong đó có tự quản về an ninh trật tự, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những công tác quan trọng, nhằm huy động cộng đồng các dân tộc, và cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là trên địa bàn vùng giáp ranh, trong những năm qua Công an huyện  Si Ma Cai đã phối hợp với công an các huyện bạn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã vùng giáp ranh tăng cường các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó việc tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Cụm giáp ranh an toàn về an ninh trật tự” là một trong những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để tổ chức triển khai thực hiện mô hình này, công an các huyện và các xã vùng giáp ranh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; tranh thủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các chi bộ thôn, xóm, những người có uy tín là chức sắc, chức việc làm hạt nhân cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự xảy ra trong địa bàn và khu vực giáp ranh, để cùng nhau giải quyết và xử lý dứt điểm, không để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài. 
    Theo quy chế hoạt động của mô hình, công an các địa phương duy trì thường xuyên chế độ thông tin hai chiều về an ninh trật tự để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH. Tổ chức ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự tại  các khu dân cư thuộc các huyện, thị xã với hơn 2.125 người tham dự. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát khép kín, bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh. Lực lượng công an chính quy đã tập trung duy trì có hiệu quả các mô hình. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với công an các xã, trong khu vực nắm chắc tình hình, tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành pháp luật, quy định địa phương; chủ động phối hợp giải quyết các vụ phạm pháp hình sự liên quan đến địa bàn giáp ranh.
    Là huyện có địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều huyện, những năm qua  Si Ma Cai đã xây dựng và củng cố được không ít các cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh, nhiều cụm giáp ranh đã có cách làm sáng tạo trong việc giữ gìn an ninh trật tự, qua đó phát huy hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn. Hiệu quả thực tế từ mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh” ngày càng thể hiện rõ nét, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương. Thông qua thực hiện mô hình cũng đã góp phần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm nghiệp vụ của lực lượng công an trong cụm về phối hợp giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của quần chúng nhân dân và lực lượng công an trong việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh ở mỗi địa phương.
    Để tiếp tục giữ bình yên vùng giáp ranh liên tỉnh, thời gian tới lực lượng công an các huyện, xã giáp ranh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự  vùng giáp ranh. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cũng như thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị bạn về tình hình, hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để cùng nhau có biện pháp quản lý, giáo dục, từ đó tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc tại các vùng giáp ranh, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân./.

 
Vũ Chiến - Thanh Nhàn
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1