Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV

    Ngày 12/7, HĐND huyện Si Ma Cai khóa XIV nhiệm kỳ 2021 -  2026 tổ chức kỳ họp thứ 12. Nhằm xem xét, quyết định và đánh giá những nội dung quan trọng của kỳ họp. 

    Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh. Đồng chí Hà Đức Minh, TUV, Bí thư huyện ủy Si Ma Cai. Đồng chủ tọa kỳ họp, đ/c Trần Bích Sửu, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đ/c Trần Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. 

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

    Tại kỳ họp các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện trình tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của huyện Si Ma Cai cơ bản ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến nay trong tổng số 54 chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao đã có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt từ 70-90%, 11 chỉ tiêu đạt từ 50-70%. Dự kiến đến cuối năm 2023 cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng được củng cố, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

anh tin bai

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

    Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét các báo cáo công tác theo quy định của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo kết quả thỏa thuận của TT HĐND với UBND huyện giữa hai kỳ họp thường lệ. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XIV, các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, các ý kiến, kiến nghị do MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình, nghị quyết, những nội dung quan trọng của chương trình kỳ họp thứ 12. 

anh tin bai

Đ/c Vũ Văn Cài - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

    Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, nội dung mà cử tri quan tâm muốn gửi gắm đến kỳ họp lần này xoay quanh những vấn đề về nông nghiệp như hỗ trợ giống cây trồng cho nhân dân, sớm chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó cử tri quan tâm đến vấn đề đất đai, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, đường  giao thông, đẩy mạnh tiến độ các công trình đang thi công chậm, công trình cấp nước sinh hoạt, thủy lợi, vấn đề về điện, lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. Lĩnh vực y tế.

anh tin bai

Đ/c Hà Đức Minh - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Cài, chỉ ra một số vấn đề huyện Si Ma Cai cần quan tâm chỉ đạo thực hiện: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực gắn với các giải pháp trọng tâm để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những ý kiến được cử tri, nhân dân kiến nghị nhiều lần. Các đại biểu HĐND huyện cần phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong việc thu thập ý kiến, kiến nghị cửa cử tri, nhân dân, thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp chặt chẽ với các đại biểu HĐND tỉnh, huyện trong triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, làm tốt tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân trên địa bàn đồng thuận, tích cực thực hiện tốt Nghị quyết HĐND các cấp. Tăng cường hoạt động giám sát việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật tại cơ sở đối với những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

anh tin bai

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ban KT-XH và bầu thành viên UBND

    Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, xin ý kiến miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kinh tế xã hội đối với bà Lê Thị Hà, và kiện toàn chức danh trưởng ban kinh tế xã hội. Thông qua tờ trình và  xin ý kiến biểu quyết bầu bổ xung chức danh trưởng ban kinh tế và thành viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh trưởng ban kinh tế, xã hội. Bầu bổ xung ủy viên UBND huyện Si Ma Cai. Kết quả ông Trần Xuân Hiếu, Phó chủ tịch HĐND huyện trúng cử chức danh trưởng ban kinh tế HĐND huyện Si Ma Cai, đạt  100% số phiếu, đồng chí Lê Thị Hà, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, trúng cử chức vụ ủy viên UBND huyện, đạt 100% số phiếu bầu.
    Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện cũng đã tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí đã trùng cử chức danh trưởng ban kinh tế và chức vụ ủy viên UBND huyện Si Ma Cai. 

anh tin bai

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử

    Theo chương trình, tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 -  2026 đã tiến hành phiên thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất các đơn vị với các nhóm vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm gồm các vấn đề như: Xem xét chất lượng giống cây trồng đối với các Doanh nghiệp đang liên kết để đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, xem xét số liệu về báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông. Các ý kiến của các cử tri và đại biểu cũng đã được các ban ngành của huyện, giải trình làm rõ tại kỳ họp.  

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp

    Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12  của HĐND huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua và ban hành 12 Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng Ban Kinh tế XH, HĐND huyện khóa XIV. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu thành viên UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện giữa 2 kỳ họp 6 tháng đầu năm 2023. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND huyện về thực hiện công tác quản lý, trồng, bảo vệ rừng gắn với việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2016 - 2022. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2024. Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Si Ma Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 
Vũ Chiến - Thanh Nhàn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1