Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Ngày 24/2, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Si Ma Cai

 

    Dự chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, UV Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự tại điểm cầu huyện Si Ma Cai có đồng chí Lý Xuân Thành, Phó bí thư huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối huyện, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn. 
    Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư, tiến sỹ  Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”, Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần tận tụy, tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong, phong cách công tác theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và đề ra giải pháp thiết thực để nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân trên mỗi cương vị, lĩnh vực công tác. Triển khai tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2023 gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác về tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

anh tin bai

    Cũng trong hội nghị này, các đồng chí tham dự còn được nghe chỉ đạo triển khai Chuyên đề năm 2023 trong hệ thống chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước các cấp gắn với các yêu cầu của Chỉ thị số 27, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp với triển khai thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Quy định số 1171, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Quy định số 368, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai,  Nghị quyết số 35, ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023./.

 
Lồ Sinh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 514
  • Trong tuần: 1,609
  • Tất cả: 1,582,971