Xã Quan Hồ Thẩn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên vận năm 2020.

Ngày 9/12, xã Quan Hồ Thẩn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên vận năm 2020. Tại Hội nghị, Ban tuyên vận xã đã triển khai thông tin thời sự trong nước, quốc tế, của tỉnh, huyện và xâ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chuyên đề về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU của Tỉnh ủy. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận các nhiệm vụ diễn ra tại các thôn, các ý kiến tham gia, chủ yếu tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội và sinh hoạt tại các thôn; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tình hình nhân dân đi làm thuê Trung Quốc; triển khai thu nộp các khoản quỹ đóng góp; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; làm đường giao thông liên thôn; quản lý cơ sở vật chất các trường học.... Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới: Xây dựng kế hoạch công tác Tuyên vận năm 2021. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ tuyên vận việc sử dụng, ghi chép công việc vào Sổ nhật ký tuyên vận để làm căn cứ tổng hợp, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sử dụng, khai thác có hiệu quả các tài liệu tuyên vận hàng tháng của Tỉnh ủy, Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở./.

Lồ Sinh - Trung Dũng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 7,311
  • Tất cả: 2,065,642