Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự, chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại điểm cầu huyện Si Ma Cai có đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện

Đ/c Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo tại điểm cầu huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện các giải pháp, tập trung phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu năm 2021. Trong đó, có Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy về " Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025". 

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, chú trọng công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã xem xét kết luận và xử lý kỷ luật kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đạt 100% chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy về " Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025". Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về " Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với phương châm kết hợp giữa xây và chống gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Lồ Sinh - Trung Dũng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,002
  • Trong tuần: 5,335
  • Tất cả: 2,072,543