Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử huyện Si Ma Cai tổ chức họp các thành viên Triển khai phương án tuyên truyền khánh tiết bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Vừa qua, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử huyện Si Ma Cai đã họp thành viên bàn các phương án trang trí khánh tiết và tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐN các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lý Seo Vảng, PBTTTHU. Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

            Tại cuộc họp này các thành viên trong ban đã cùng bàn bạc, đề xuất, thống nhất các phương án thay thế và bổ xung các khẩu hiệu, nội dung tuyên truyền, bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo tinh thần Hiến pháp mới; các nguyên tắc bầu cử.

            Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lý Seo Vảng,  Trưởng Tiểu ban Tuyên tuyền bầu cử huyện yêu cầu các cơ quan thành viên cần phối hợp chặt chẽ, bám sát theo Kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban tuyên truyền bầu cử huyện, việc thực hiện công tác tuyên truyền phải đa dạng, dưới nhiều hình thức, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn đảng, toàn dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra, an toàn, tiết kiệm, thành công tốt đẹp

 

1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 430
  • Trong tuần: 4 941
  • Tất cả: 499767