Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng huyện Si Ma Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 176/KH-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng huyện Si Ma Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_176_ubh_0001_2022070104301320220701043033063_signed.pdf
Văn bản mới