Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 300-KH/HU, ngày 06/3/2020 10/03/2020 Kế hoạchtổng kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 (còn hiệu lực thi hành)
Lượt xem: 102
Tải về 2
219-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông
Lượt xem: 111
Tải về 0
213-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Lượt xem: 87
Tải về 1
211-KH/HU 06/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Lượt xem: 116
Tải về 0
231-KH-HU 06/05/2019 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 08/6/2010 của Tỉnh ủy "tổ chức thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 44 KL/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình...
Lượt xem: 112
Tải về 0
223-KH/HU 16/04/2019 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lượt xem: 153
Tải về 0
221-KH/HU 05/04/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019
Lượt xem: 178
Tải về 1
220-KH/HU 04/04/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm
Lượt xem: 138
Tải về 1
192/KH-UBND 28/06/2017 Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017
Lượt xem: 48
Tải về 0
116/KH-UBND 19/04/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý điểm đến và hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 37
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI