Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 20/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_20_0001_20220726025229924920.pdf
Văn bản mới