Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_22_0001_20220726030110569560.pdf
Văn bản mới