Nghị quyết bầu thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 5/NQ-/HĐND-NQ
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết bầu thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_05_0001_202304060420362322320230406042045885_signed.pdf
Văn bản mới