Kế hoach triển khai Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 212/KH-UBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoach triển khai Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trung Kiên
Tài liệu đính kèm kh_212_0001_20230607085800966920230607085820372_signed.pdf
Văn bản mới