Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 35/NQ-/HĐND
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_35_0001_202308141122063603620230814112546983_signed.pdf
Văn bản mới