Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 36/NQ-/HĐND
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_36_0001_202308141129343433420230814112955530_signed.pdf
Văn bản mới