Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng thị trấn Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai( định hướng đến năm 2035)
Số ký hiệu văn bản 38/NQ-/HĐND
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng thị trấn Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai( định hướng đến năm 2035)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_38_0001_202308140201189589520230814020128768_signed.pdf
Văn bản mới