V/v ban hành quy chế chi trả nhuận bút thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình phát thanh
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-ĐTT.TH
Ngày ban hành 01/09/2017
Ngày hiệu lực 01/09/2017
Trích yếu nội dung V/v ban hành quy chế chi trả nhuận bút thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình phát thanh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lương Mạnh Lộc - Trưởng đài
Tài liệu đính kèm qd_61_dai_tt_-th.pdf
Văn bản mới