Kế hoạch cải cách hành chính huyện Si Ma Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 220/KH-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính huyện Si Ma Cai năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm KH_220_UBHsigned_20210119100633311310.pdf
Văn bản mới