Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 202/KH-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm KH_202_UBH_202108090318199319320210809031854854_Signed.pdf
Văn bản mới