Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và nội dung kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 44/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và nội dung kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_44_HDND_202112211056265125120211221105733030_Signed.pdf
Văn bản mới