Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2020
Số ký hiệu văn bản 45/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_45_HDND_202112211101385605620211221110159906_Signed.pdf
Văn bản mới