Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Số ký hiệu văn bản 09/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 9_2022_QD-TTg_04042022-signed_01.pdf
Văn bản mới