Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Số ký hiệu văn bản 5446/HĐ-NHCS
Ngày ban hành 20/10/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Đức Hải
Tài liệu đính kèm cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.pdf
Văn bản mới