Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1152/UBND-NV
Ngày ban hành 18/11/2020
Ngày hiệu lực 18/11/2020
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm CV_1152 hướng dẫn tổng kết khen thưởng 2020.pdf
Văn bản mới