Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1/QĐQPPL-UBND 08/09/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 113
Tải về 0
139/KH-UBND 22/07/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Si Ma Cai (22/9/2000-22/9/2020)
Lượt xem: 92
Tải về 0
138/KH-UBND 21/07/2020 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 79
Tải về 0
235/KH-UBND 26/12/2019 Kế hoạch kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 73
Tải về 0
1/2019/QĐ-UBND 03/04/2019 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-UBND ngày 13/5/2003 của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành quy định về công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 72
Tải về 0
3/2018QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định bãi bỏ quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND huyện Si Ma Cai về việc quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 71
Tải về 0
19KH-UBND 09/02/2017 V/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 62
Tải về 0
BC 22/BC-UBND 20/01/2017 V.v BC chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017
Lượt xem: 87
Tải về 0
54/UBND-VP 20/01/2017 V,v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Lượt xem: 64
Tải về 0
37/QĐ-UBND 20/01/2017 V.v thành lập Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 100
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI