Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1169/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng các loại đất để xây dựng công trình Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai của UBND xã Sán Chải
Lượt xem: 116
Tải về 1
1170/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng các loại đất để xây dựng công trình Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai của UBND xã Lùng Thẩn
Lượt xem: 60
Tải về 0
1019/QĐ- UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Huế trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 165, tờ bản đồ số 42 tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 55
Tải về 0
1020/QĐ- UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Huệ Ninh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 163, tờ bản đồ số 42 tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
1020/QĐ - UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Huệ Ninh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 163, tờ bản đồ số 42 tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 66
Tải về 0
1021/QĐ- UBND 09/12/2020 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Hon trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 79, tờ bản đồ số 41 tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 68
Tải về 0
1022/QĐ- UBND 09/12/2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đào Thị Hon trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa số 80, tờ bản đồ số 41 tại tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 63
Tải về 0
95/TB-UBND 08/07/2020 Thông báo niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB xây dựng công trình thao trường huấn luyện chiến đấu huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 83
Tải về 0
504/QĐ- UBND 02/07/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hoàng Văn Minh
Lượt xem: 152
Tải về 0
392/QĐ - UBND 22/06/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Tráng Văn Trưởng
Lượt xem: 100
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI