Huyện Si Ma Cai: Trên 2.000 hộ thuộc diện chính sách xã hội được vay vốn phát triển sản xuất

Tính đến hết năm 2016, huyện Si Ma Cai có 2.395 hộ  thuộc diện chính sách được vay vốn  để phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó có 1.253 hộ thuộc diện nghèo, 229 hộ  thuộc diện hộ cận nghèo, 154 hộ hộ  là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn, 461 hộ kinh doanh vùng khó khăn. Các nguồn vốn vay này đã được triển khai  đến 98/98 thôn bản với tổng dư nợ trên cao 37 tỷ đồng.  tập trung cho các đối tượng vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Nhờ các chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Các nguồn vốn vay tập trung vào các chương trình: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Qua kiểm tra cho thấy, các đối tượng đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 Trong năm 2017, ngân hàng chính sách xã hội huyện phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao, phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng khoảng 12,63%. Doanh số cho vay đạt 60 tỷ đồng, doanh số thu nợ hơn 24 tỷ đồng. Tỷ lệ thu nợ đạt trên 80%, phấn đấu đưa nợ quá hạn giảm xuống mức 0,03%, tổng dư nợ. Đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm lịch giao dịch tại 13 điểm giao dịch của các xã./.

Mạnh Linh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1