Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Thẩn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Vừa qua, Đảng bộ xã Lùng Thẩn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh Đại hội

Xã Lùng Thẩn được sắp xếp, sáp nhập từ 02(Lùng Sui và Lử Thẩn) theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14, ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai; là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn thuộc huyện Si Ma Cai với tổng diện tích tự nhiên là 35,78 km2. Toàn xã có 853 hộ với 4.480 khẩu, 99,8% là dân tộc H’Mông còn lại là các dân tộc khác sinh sống ở 7 thôn. Đảng bộ xã Lùng Thẩn được thành lập theo Quyết định số 3127-QĐ/HU, ngày 25/2/2020 của Huyện ủy Si Ma Cai, gồm 13 chi bộ trực thuộc (07 chi bộ thôn, 05 chi bộ trường học, 01 chi bộ y tế) với tổng số 213 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng với sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Lùng Thẩn đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương (đã trồng được 185 ha cây ăn quả ôn đới nâng tổng số diện tích cây ăn quả ôn đới trên toàn xã lên 248,6 ha, chiếm 26,6% diện tích cây ăn quả toàn huyện), góp phần tăng giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác, thu nhập bình quân đầu người... Cơ sở kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã được xây dựng tương đối đồng bộ, cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân. Lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo tồn các bản sắc văn hóa các dân tộc được triển khai, thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hoá bằng văn bản để tổ chức thực hiện; công tác phát triển đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân về việc thực hiện sáp nhập các thôn, xã và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ và Nhân dân phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong phát triển KT-XH. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đi đôi với công tác quản lý, bảo vệ môi trường, gắn phát triển kinh tế với việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo; huy động tốt các nguồn lực, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức tốt các phương án diễn tập, luyện tập, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau Đại hội, cần làm tốt việc phân công công tác bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Thẩn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Với quyết tâm chính trị cao Đảng bộ, nhân dân xã Lùng Thẩn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

                                                                                                                                                              

Ngô Thị Hà
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,007
  • Trong tuần: 5,340
  • Tất cả: 2,072,548