Đảng bộ xã Sín Chéng tổ chức Đại hội lần thứ XIX

Ngày 12/5, Đảng bộ xã Sín Chéng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ để “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng xã Sín Chéng ngày càng phát triển”.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Đảng bộ xã đã phát huy tính sáng tạo, đoàn kết nội bộ, lãnh đạo có trọng tâm, cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm thực hiện của các ban ngành, đoàn thể. Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sín Chéng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đ/c Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã đã tập trung triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong cấp ủy, chính quyền. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin của nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền xã.

Quang cảnh Đại hội

Kinh tế xã Sín Chéng có thu nhập bình quân đạt 33,27 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo đạt được nhiều thành tích. Công tác xoá đói giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh, quốc phòng được được củng cố tăng cường.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ một số tồn tại, hạn chế và đồng thời đề xuất kiến nghị thực tốt các nhiệm kỳ trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Sín Chéng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá; đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã tiến hành bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm trang Đảng ủy. Đại hội đã bầu 8 đồng chí tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

                                                                                                                            Hữu Huỳnh - Ngô Thị Hà

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 2,047
  • Tất cả: 2,069,255