Huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2021.

Ngày 12/01, huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể các Ban HĐND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự đánh giá khái quát những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện đạt được trong năm 2021. 

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tình hình thực tế địa phương; xác định rõ các khó khăn thách thức, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, năng động, sáng tạo; kịp thời cho chủ trương giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ các cấp; công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương được triển khai sâu rộng, có tính lan tỏa cao trong xã hội; kịp thời xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và năm 2021, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện đồng bộ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ và chế độ chính sách, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên,... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, một số nội dung vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm đã giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Công tác Dân vận của Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở; triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt các Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó, đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức Đảng trực thuộc đã bám sát, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu đảm bảo tiến độ, yêu cầu, góp phần tích cực vào kết quả chung của huyện.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Lào Cai, 55 năm Ngày thành lập huyện Si Ma CaiChất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên; Công tác quản lý, điều hành của chính quyền quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành ở mức cao: Tổng sản lượng lương thực, Thu ngân sách,…. Công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Quản lý nhà nước trên các mặt được tăng cường; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, các mặt công tác nội chính, tư pháp, đối ngoại được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Kết thúc năm 2021, đã hoàn thành đạt và vượt mức 45/47 chỉ tiêu KH tỉnh giao, 49/56 65 chỉ tiêu huyện KH giao, 27/31 mục tiêu Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 05/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu hoàn thành ở mức cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ hạn chế, tồn tại về phát triển kinh tế - xã hội, về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực; về một số mặt trong công tác và hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; đồng thời phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, các biện pháp khắc phục trong thời gian tới; thảo luận, làm rõ các giải pháp xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo, các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,…; đề xuất các nội dung đổi mới, sáng tạo, các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đ/c Lưu Đình Hạnh - UVBCH, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Thền Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bản Mế phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Bùi Thị Chung - Chủ tịch UBND xã Nàn Sín phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Hà Thị Hường - UVBCH, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Minh Hà nêu rõ: Năm 2022 dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 chưa thể chấm dứt, chi phối nhiều thời gian, nguồn lực, tiếp tục có ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường,... Để phát huy những kết quả đã đạt được, khai thác tối đa các nguồn lực và các tiềm năng, lợi thế địa phương; đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nắm bắt những thời cơ thuận lợi, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện tốt các các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 23-NQ/HU, ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, quyết tâm hoàn thành 100% các chỉ tiêu, kế hoạch giao. Xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm, Dịch vụ việc làmlĩnh vực đột phá.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có). Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các chương trình, đề án trọng tâm, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất, phấn khởi trong nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện tốt 16 nội dung phân cấp, 16 nội dung đổi mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm kiểm soát dịch Covid-19; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có phương án cụ thể kiểm soát, cách ly đối với các trường hợp; Trung tâm y tế có trách nhiệm hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, F0 thể nhẹ tại huyện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình, dự tính, dự báo, phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; quản lý tốt đường biên, mốc giới bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần tích cực đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch của tỉnh, huyện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết, hộ nào cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Đinh Minh Hà trao giấy khen cho đại diện các tập thể, đảng viên tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Dương trao giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng cho đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.

Ngô Thị Hà - Chánh Văn phòng Huyện ủy
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 417
  • Trong tuần: 1,933
  • Tất cả: 2,069,141