Đảng ủy xã Si Ma Cai chú trọng trong công tác phát triển đảng viên.

Với đặc thù là một xã vùng cao biên giới, có địa hình rộng, dân cư phân bồ rải rác, nên việc thành lập các chi bộ sinh hoạt độc lập tại các thôn, đã  là sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ. Hiện nay toàn xã có 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, trong đó 5 chi bộ trường học, 9 chi bộ thôn, với tổng số 166 đảng viên, trong đó có 151 đảng viên chính thức, 15 đảng viên dự bị. tuy tất cả các thôn bản đã có chi bộ sinh hoạt độc lập, nhưng  một số chi bộ số lượng đảng viên chỉ đạt mức tối thiểu, vì vậy việc tạo nguồn để đào tạo  bồi dưỡng kết nạp đảng viên được đảng ủy xã coi là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu đến năm 2021, 65% số chi bộ thôn bản đều có ban chi ủy.  Những năm qua, Đảng ủy xã Si Ma Cai luôn coi trong việc tạo nguồn, để bồi dưỡng phát triển Đảng viên, Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung trong các buổi sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết theo phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Lấy hiệu quả công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hàng năm. Kịp thời uốn nắn, điều chỉnh các tư tưởng lệch lạc, sự suy thoái về đạo đức, lối sống cho các đồng chí đảng viên.

 Đảng ủy xã đã chủ động trong công tác lãnh đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị của huyện giao. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã chủ động chỉ đạo và triển khai kịp thời các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể duy trì tốt hội nghị giao ban hàng tuần, hàng tháng, thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin với các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng các thôn bản để chỉ đạo, định hướng cũng như giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách theo dõi giúp đỡ các chi bộ, các thôn, qua đó, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân, chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Đảng uỷ trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Nói về vấn đề này đồng chí Giàng A Giả, bí thư đảng ủy cho biết thêm:

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo  sát sao của Đảng ủy xã, sự nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ thôn. Thời gian qua, công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới của Đảng ủy xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bản thân cá nhân quần chúng ưu tú tại các trường học và các thôn bản trên địa bàn xã cũng có  nhiều cố gắng trong rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ thể: Năm  2015 đảng ủy xã  chỉ có 132 đảng viên, đến năm 2017, đã kết nạp 19 đảng viên mới, đã nâng tổng số đảng viên của đảng ủy xã lên 151 đảng viên. Đến hết 9 tháng đầu năm 2017, Đảng uỷ xã đã xét duyệt được 10 quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng và xét đề nghị Ban thường vụ huyện uỷ kết nạp được 04 quần chúng vào Đảng, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 09 đồng chí.

Trong những năm qua, chi bộ thôn Sín Chải, Gia Khâu I, Gia Khâu II, Chúng Chải, Nàng Cảng đã làm tốt công tác giới thiệu và giúp đỡ nhiều quần chúng ưu tú được phát triển đảng, nâng tổng số quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng mỗi năm từ 1 – 2 đảng viên. Từ những kết quả đã đạt được, đến nay 5/9 chi bộ thôn của xã đã có ban chi ủy.

Trong những năm qua, số lượng và chất lượng đảng viên của các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã đã không ngừng được nâng lên. Theo kết quả phân xếp loại đảng viên năm 2016, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 19 đồng chí, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 121 đồng chí. Từ kết quả đó đảng ủy xã Si Ma Cai có 10/14 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. Những con số nêu trên đã khẳng định việc chú trọng phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đảng viên sẽ góp phần thực hiện công tác phát triển đảng ở cơ sở.

Trong những năm qua, với những cống hiến, đóng góp của mình trong quá trình xây dựng và phát triển đảng ở chi bộ thôn cũng như ở đảng bộ, tháng 5/2015  đồng chí Thào Thị Mai, đã được Đảng bộ huyện trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Chia sẻ với chúng tối đồng chí Mai cho biết, những năm trước đây, chi bộ thôn luôn gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới. Nguyên dân chủ yếu do nhận thức của người dân về lý tưởng cách mạnh, động cơ phấn đấu vào đảng còn hạn chế. Trước những khó khăn đó, chi bộ thôn đã xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng ưu tú hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để đủ điều kiện xem xét, công nhận cảm tình Đảng. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên phải dựa vào bản lĩnh, trí thức, năng lực công tác của mỗi quần chúng, chứ chi bộ không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Năm 2015 tổng số đảng viên của chi bộ là 17 đảng viên, có 2 đảng viên dự vị, 3 đảng viên mới kết nạp. Đến năm 2017 đã nâng tổng số đảng lên của chi bộ thôn lên 23 đảng viên, tăng 6 đảng viên mới. Đồng chí Thào Thị Mai, bí thư chi bộ thôn Phố Mới cho biết thêm:

Trong những năm qua, để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên, đảng ủy xã đã chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng thanh niên về công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên. Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức cho thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới, định hướng cho thanh niên tích cực phấn đấu trở thành đảng viên.

Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên những năm qua của Đảng ủy xã Si Ma cai. Tin tưởng rằng, mục tiêu phấn đấu có 65% chi bộ thôn có ban chi ủy sẽ sớm thành hiện thực./.

Thào Loan

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1