Tổng số: 289
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
181/KH-UBND 27/04/2023 Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về 0
157/KH-UBND 10/04/2023 Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước( SIPAS) của huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 17
Tải về 0
158/KH-UBND 10/04/2023 Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và chính công (PAPI) của huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
159/KH-UBND 10/04/2023 Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện( PAR INDEX) của huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về 0
193/KH-UBND 07/04/2023 KẾ HOẠCH Công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 18
Tải về 0
316/QĐ-TTg 07/04/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 17
Tải về 0
149/KH-UBND 06/04/2023 Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về 0
150/KH-UBND 06/04/2023 Kế hoạch chiến lược quốc gia về dinh dưỡng huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
147/KH-UBND 06/04/2023 Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về 0
141/KH-UBND 03/04/2023 Kế hoạch tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI