Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân trên 1,6 tỷ đồng

    Thực hiện nghị quyết số 11, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, và một số chính sách khác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.


    Để thực hiện kịp thời và hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân nhất là người lao động, người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Si Ma Cai đã  tiến hành giải ngân cho 16 hộ đảm bảo các điều kiện vay vốn với tổng số tiền là 1,6 tỷ đồng.     Trước khi giải ngân,  đội ngũ cán bộ ngân hàng chính sách, đã đến các hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Đồng thời  sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát việc người dân sử dụng các nguồn vốn này, để các nguồn vốn vay được  sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao. 
    Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác và các đơn vị có liên quan triển khai cho vay các nguồn vốn ưu đãi, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn của các đối tượng thụ hưởng, quyết tâm triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ./. 


Vân Anh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1