Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 120
Tải về 0
17/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/06/2022 về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 80
Tải về 0
18/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/06/2022 về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 70
Tải về 0
19/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với Uỷ ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 60
Tải về 0
20/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
21/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 62
Tải về 0
22/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về 0
23/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác quản lý, trồng, bảo vệ rừng gắn với việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 70
Tải về 0
24/NQ-/HĐND-NQ 19/07/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ sáu-Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 66
Tải về 0
7/NQ-HĐND 08/07/2022 Nghị quyết thông qua quy hoạch chung xây dựng thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai( định hướng đến năm 2025)
Lượt xem: 44
Tải về 0
123456
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI