Huyện Si Ma Cai đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2017, huyện Si Ma cai đã tổ chức được 240 buổi tuyên truyền về nông thôn mới thu hút được trên 12.000 lượt người tham gia. Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép bằng nhiều hình thức của các Hội nghị, họp thôn, tổ tuyên vận tại các thôn bản.

Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đã tập trung tuyên truyền trọng tâm 05 nội dung trọng tâm gắn với 05 phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh phát động; duy trì tốt chuyên mục chung tay xây dựng NTM phát sóng hằng tuần,  nội dung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017 đã thực hiện 180 chương trình, với 489 tin, bài về xây dựng nông thôn mới. Trạm truyền thanh các xã thường xuyên bám sát kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, văn bản chỉ đạo, kết quả thực hiện 13 phần việc của hộ gia đình, 15 việc của thôn và tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã, thôn.

Cổng thông tin điện tử huyện: Thường xuyên đăng tải cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện; tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2017; gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới phục vụ nhu cầu quan tâm, khai thác thông tin của đọc giả trong và ngoài huyện.

Trung tâm văn hóa huyện tổ chức được 35 buổi tuyên truyền lưu động, chiếu bóng, biểu diễn văn nghệ tại các xã và thôn trên địa bàn huyện, các lễ hội mừng Đảng, mừng xuân với 3.270 lượt người tham dự.

Ngoài ra các xã đã căng, treo, thay mới: 8 pa nô nhỏ, 165 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: Xã Mản Thẩn, Sín Chéng, Si Ma Cai ...

T. Nhàn

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1